Vilken typ av covid-19 test är det som gäller för respektive land?