Hur långt i förväg respektive hur sent kan jag boka?